GELŽBETONIO GAMINIAI SANDĖLIUOJAMI TIK CENTRINIAME SANDĖLYJE TAURAGĖS R.

Gelžbetoninių stulpelių paskirtis

Kabelių, paklotų tiesiog žemėje, trasa turi būti pažymėta žemės paviršiuje: įkasami betoniniai stulpeliai arba pritvirtinamos prie pastatų lentelės, žyminčios trasą (K —kabelis) ir movų išdėstymą (M — mova). Vėliau tai itin palengvina techninės priežiūros ir remonto darbus.

Kabelinio ryšio linijų žymėjimas vietovėje

Telekomunikacijų tinklų apsaugą reglamentuoja LR elektroninių ryšių įstatymas bei telekomunikacijų tinklų apsaugos taisyklės. Minėtos taisyklės reglamentuoja telekomunikacijų tinklų apsaugą, apsaugos zonų matmenis, jų žymėjimo būdus bei darbų atlikimo juose tvarką. Kabelinės ryšių linijos (toliau KRL) trasa nurodoma sutartiniais ženklais ant žymėjimo stulpelių ar specialių informacinių lentelių. KRL žyminčių ženklų, perspėjančių apie šalia ar netoliese nutiestą kabelį, būsima pastatymo vieta turi būti numatyta projekte. Statybos metu, statybos darbų ir projekto vadovai galutinai suderina, kokį ženklą ar jų derinį tikslinga panaudoti esamomis sąlygomis ir numato konkrečią pastatymo vietą. Žymėjimo ženklai turi būti išdėstyti saugioje vietoje taip, kad dėl jų nesusidarytų rūpesčių eksploatuojant esamą zoną. KLR žymėjimo ženklai turi būti išdėstyti kaip galima arčiau kabelių trasos. Turi būti užtikrintas kiekvieno toliau esančio įspėjamojo ar technologinio trasos ženklo matomumas. KRL žymimos nurodomaisiais, technologiniais bei įspėjamaisiais kabelių trasos žymėjimo vietovėje ženklais.